Atenció ciutadana

OFICINES AJUNTAMENT
Tràmits i atenció Ciutadana:
Telèfon: 93771 21 12
e-mail: info@elshostaletsdelpierola.cat
Atenció al ciutadà:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Dijous de 17.00h a 19.00h.

Registre de documents:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Dijous, de 17.00h a 19.00h.
 
SERVEIS
Tots els serveis són amb visita concertada trucant prèviament al telèfon 93 771 21 12
Serveis tècnics d’urbanisme i medi ambient 
Dimarts de 9.00h a 14.00h i dimecres i divendres de 12.00 a 14.00h
Assistent social:
Dilluns i dimarts de 9.00 a 14.00h
Educadora social i assistència a infants i adolescents:
Divendres de 10.00 a 14.00 hores
Servei Local d’Ocupació @gafa’t:
Dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 9.00 a 14.00 hores
Policia local:
Servei de vigilants locals municipals 24 hores. Telèfon 93 771 20 49