Dedicacions, retribucions i indemnitzacions

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions

 • · Alcalde. Retribució bruta anual: 27.000 €, distribuïda en 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries, a percebre en els mesos de juny i desembre. Dedicació efectiva mínima de 1.350 hores anuals que es corresponen amb el 81,47 % de la jornada anual efectiva en l’administració local.
 • ·3r tinent d’alcalde, regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis i Personal. Retribució bruta anual: 25.600 €, distribuïda en 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries, a percebre en els mesos de juny i desembre. Dedicació efectiva mínima de 1.280 hores anuals que es corresponen amb el  77,25% de a jornada anual efectiva en l’administració local.
 • ·Regidora de Educació, Joventut i Turisme. Retribució bruta anual: 22.500 €, distribuïda en 12 mensualitats i dues pagues extraordinàries, a percebre en els mesos de juny i desembre. Dedicació efectiva mínima de 1.125 hores anuals que es corresponen amb el 67,9% de la jornada anual efectiva en l’administració local.
 • ·Regidor de Medi Ambient i Salut. Retribució bruta anual: 16.200 €, distribuïda en 12 mensualitats. Dedicació efectiva mínima de 810 hores anuals que es corresponen amb el 48,9% de la jornada anual efectiva en l’administració local.
 • ·En quant a la resta de membres de l’equip de govern, Primer Tinent d’alcalde i Segona Tinent d’alcalde, la seva retribució consistirà -en no tenir assignada una dedicació parcial, el règim d’assistències següent per concurrència efectiva als òrgans dela Corporació que es relacionen:
  • Per l’assistència efectiva a les sessions del Ple i el Ple en funcions de Junta General, d’HOSERPI, SL: 125,00 euros/sessió
  • Per l’assistència efectiva a les sessions dela Junta
  • Per l’assistència efectiva ala Comissió Especial