Organigrama del consistori

ÀREA A: SERVEIS GENERALS 

Regidoria

Regidor/a

Economia i Hisenda. Jaume Trias
Governació. Natividad Escala
Règim Intern. Jaume Trias
Atenció i Participació Ciutadana. Jaume Trias
Personal. Pere Sarrà

 

ÀREA B: ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

Regidoria

Regidor/a

Urbanisme. Pere Sarrà
Obres i Serveis Pere Sarrà
Urbanitzacions. Pere Sarrà
Medi Ambient. Jordi Ramas

 

ÀREA C: SERVEIS PERSONALS

Regidoria

Regidor/a

Cultura Jaume Trias
Joventut Carme Zaragoza
Educació Carme Zaragoza
Salut Natividad Escala
Benestar Social Marta Casas
Gent Gran Marta Casas
Turisme Carme Zaragoza
Participació ciutadana Jaume Trias
Festes i CRIP Marta Casas