Ple Municipal

PLE MUNICIPAL

El Ple municipal de l’Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. Està integrat per tots els regidors i regidores i està presidit per l’alcalde. Als Hostalets de Pierola el nombre de membres que componen el Ple és d’11, en proporció al nombre d’habitants.

El Ple té les competències assenyalades a l’article 22.2 de la LRBRL, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i a l’article 52.2 i 3 de la LMRLC.

El ple municipal de l’Ajuntament es convoca generalment, en sessió ordinària, el penúltim dijous de cada mes (excepte a l’agost), generalment a les 19.30 hores, a la sala de plens de l’edifici consistorial. També es convoquen sessions extraordinàries pel caràcter d’urgència dels temes a tractar, que no permet esperar a la propera sessió ordinària.

ACTES PLENS MUNICIPALS

Vídeo Actes Plens 2019

*La part superior esquerra de la pantalla de youtube mostrarà el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2019.

 

Vídeo Actes Plens 2018

* A la part superior esquerra de la pantalla de youtube hi ha el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2018.


Vídeo Actes Plens 2017

* A la part superior esquerra de la pantalla de youtube hi ha el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2017.

Actes dels plens municipals any 2016

Acta ple ordinari del 21 de gener de 2016
Acta del ple extraordinari de 25 de febrer de 2016
Acta del ple extraordinari del 10 de març de 2016
Acta del ple ordinari de 31 de març de 2016

Vídeo Actes Plens maig – desembre 2016

Actes dels plens municipals any 2015

Plens ordinaris:

Acta ple ordinari de 22 de gener de 2015
Acta ple ordinari de 19 de març de 2015
Acta ple ordinari de 21 de maig de 2015
Acta ple ordinari de 30 de juliol de 2015
Acta ple ordinari de 17 de setembre de 2015
Acta ple ordinari de 19 de novembre de 2015

Plens extraordinaris:

Acta ple extraordinari del 16 de gener 2015
Acta ple extraordinari de 30 de gener de 2015
Acta ple extraordinari de 27 de febrer de 2015
Acta ple extraordinari de 28 de abril de 2015
Acta ple extraordinari de 15 de maig de 2015
Acta ple extraordinari de 30 de juny de 2015
Acta constitució Ajuntament 3 de juliol de 2015
Acta ple extraordinari de 21 de juliol de 2015
Acta ple extraordinari de 01 de setembre de 2015

Acta ple extraordinari del 20 d’octubre de 2015

Acta ple extraordinari de 24 de novembre de 2015

Acta ple extraordinari de 3 de desembre de 2015

ANYS ANTERIORS

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007