Acció Social

SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL

Consisteix en un conjunt d’accions professionals que tenen l’objectiu d’atendre les necessitats socials bàsiques de les persones, famílies i grups, sempre en un marc de respecte per la dignitat de les persones. Aquestes actuacions també contribueixen a la prevenció de les problemàtiques socials i a la reinserció i integració de les persones en situació de risc social o exclusió.

Les funcions principals dels equips tècnics que ofereixen aquest servei són les següents:

  • Oferir informació, orientació, assessorament, treball social comunitari, detecció, prevenció i tractament social i educatiu.
  • Fer propostes d’atenció a les persones i d’interès per a la comunitat, dissenyar programes d’actuacions socials i cooperar amb els altres serveis de la xarxa de benestar.
  • Conèixer els recursos i les prestacions socials existents i informar i ajudar en la gestió dels tràmits.

Professionals a càrrec:

  • Dues Treballadores Socials
  • Una Educadora Social

Horaris: matins de dies laborables.

Com demanar cita: a través de Recepció de l’Ajuntament (presencialment o via telefònica 93 771 21 12).

Alguns dels serveis que s’ofereixen als Hostalets i que tenen més demanda són:

1.1 Servei d’ajuda a domicili (SAD)

Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius físics o socials, en situacions de mancança d’autonomia temporal o permanent per poder realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. Inclou dos tipus d’ajudes:

  • Atenció a la persona: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions relacionades amb la cura personal.
  • Suport en les tasques domèstiques: inclouen la neteja de la llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes establertes) i rentar la roba, entre d’altres.

Qui el pot demanar? Tothom que ho necessiti. Valoració posterior. 

1.2 Servei de teleassistència

És un servei de suport per al manteniment de les persones grans en el seu domicili, que consisteix en la instal·lació d’un aparell connectat al telèfon de l’usuari, amb el qual la persona en el cas d’alguna contrarietat pot prémer un botó i rebre atenció immediatament. Les persones beneficiàries són majors de 80 anys o persones en situació de dependència.

Qui el pot demanar? Tothom que ho necessiti. Valoració posterior. 

1.3 Tramitació de targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda

1.4 Tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania

2. UNITAT DE BENESTAR SOCIAL I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (COMARCAL)

Els serveis més destacats són:

2.1 Programa Anoia Activa: Programa per ajudar a buscar feina als usuaris de Serveis Socials. Es realitzen sessions individuals i grupals. S’hi pot accedir prèvia derivació des dels Serveis Bàsics. Horari d’atenció als Hostalets de Pierola: dimecres al matí.

2.2 Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de l’Anoia (EAIA): El seu equip està ubicat a les oficines del Consell Comarcal de l’Anoia. S’hi pot accedir prèvia derivació des dels Serveis Bàsics. En cas de dubtes o consultes, i de deteccions de possibles situacions de risc, qualsevol ciutadà o ciutadana pot trucar al telèfon d’Infància Respon – 900 300 777 – operatiu 24 hores al dia.

2.3 Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Anoia (SIAD Anoia): Servei d’Informació i Atenció a les Dones de l’Anoia. És un servei gratuït i confidencial que ofereix assessorament jurídic i/o psicològic. Si desitgeu cita prèvia amb els serveis d’assessorament jurídic i/o psicològic del SIAD Anoia, truqueu al telèfon 636365631. Correu electrònic per consultes: igualtat@anoia.cat

2.4 Servei d’Atenció i Acolliment d’Urgència: Aquest servei ofereix acolliment temporal de curta durada a les dones que pateixen o han patit situacions de violència masclista així com als seus fills i filles, per tal de garantir la seva seguretat. L’accés a aquest servei es gestiona des dels Serveis Socials d’Atenció Primària municipals i el SIAD comarcal, també des del SIE i, en situacions d’emergència, des dels Mossos d’Esquadra i/o Policia Local. Està disponible les 24 hores del dia i els 365 dies de l’any.

Enllaç al protocol comarcal per a l’abordatge de la violència masclista: http://www.anoia.cat/wp-content/uploads/2018/08/protocolvmanoia.pdf

2.5 Servei d’Atenció Psicològica per a Homes (SAPH): S’hi pot accedir prèvia derivació des dels Serveis Socials Bàsics.

2.6 Servei d’Assessorament Itinerant per a persones Migrants (SAIM): Va destinat a totes les persones estrangeres que s’empadronen de nou als municipis de l’Anoia, a totes les persones immigrades que hi resideixen des de fa temps i a aquelles que volen iniciar un projecte migratori. Podeu demanar cita directament a recepció de l’ajuntament o bé contactar a través del correu electrònic acollida@anoia.cat o trucant al telèfon 679964676 (també a través de Whatsapp).

2.7 Servei d’Informació i Atenció a les Dones Nouvingudes: Ofereix atenció i assessorament sobre estrangeria, així com informació sobre qualsevol tema que pugui ser del seu interès de forma gratuïta i totalment confidencial. Podeu demanar cita directament a recepció de l’ajuntament o bé contactar a través del correu electrònic acollida@anoia.cat o trucant al telèfon 679964676 (també a través de Whatsapp).

2.8 Servei de Mediació Ciutadana: És un servei públic d’atenció a tota la ciutadania, especialitzat en la prevenció i la resolució de conflictes entre ciutadans dins l’àmbit comunitari. La finalitat del servei és desplegar un ventall d’accions que promoguin la convivència ciutadana i el paper actiu dels ciutadans en la resolució dels seus propis conflictes. Contacte a través de mediacio@anoia.cat o al telèfon 699 664 718.

2.9 Servei d’Atenció Integral LGBTI (SAI): És una prestació d’un servei per sensibilitzar i informar a persones i entitats, per tal de mostrar la diversitat d’orientació sexual i d’identitat de gènere i prevenir LGBTifòbia. Es posa en funcionament per donar resposta a aquestes situacions de discriminació, i també, a qualsevol necessitat d’acompanyament, suport o informació que tingui la ciutadania en relació a la diversitat sexual i de gènere, i consolidar-se com un referent local LGBTI.

Què podeu denunciar com a homofòbia o transfòbia? Qualsevol agressió, insult, amenaça, xantatge, incitació a la violència contra la vostra persona o denegació de prestació de servei (públic o privat), discriminació laboral, assetjament escolar, etc., per raó de la vostra orientació sexual i/o identitat de gènere i/o relació afectiva.

On denunciar?

– A les oficines d’atenció al ciutadà (OAC) que hi ha a totes les comissaries dels Mossos d’Esquadra. Presten servei les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any.

– Per a emergències truqueu al telèfon gratuït 112. A

– A l’Àrea LGBTI del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 935 517 717

– A Internet a treballiaferssocials.gencat.cat

– A la Seu dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona: 935 544 246

Qui pot denunciar? La víctima o qualsevol persona que hagi estat testimoni o tingui coneixement d’una conducta homòfoba o trànsfoba.

3. CONVENIS SOCIALS QUE L’AJUNTAMENT TÉ AMB ENTITATS 

3.1 Conveni amb l’IES Guinovarda per garantir el lloguer gratuït de llibres dels alumnes dels Hostalets amb recursos econòmics limitats. Novetat setembre 2020!

3.2 Conveni amb Dispiera per a l’atenció de persones discapacitades.

3.3. Conveni amb la Mancomunitat per a l’Atenció de Minusvàlids Psíquics de l’Anoia

3.4 Ajuts i col·laboració logística amb l’AECC (Asociación Contra el Cáncer)

3.5 Conveni amb Càritas per al repartiment d’aliments a les famílies amb recursos econòmics limitats.

3.6 Conveni Accés (amb El Bruc i Collbató) per ajudar a la integració laboral de joves de 16-21 anys.

3.7 Convenis amb entitats locals (Associació de Dones dels Hostalets; Associació Salam). Novetat!

3.8 Servei de Mediació Ciutadana de l’Anoia. (Més informació)

4. ALTRES RECURSOS I AJUTS LOCALS A PARTICULARS

4.1 Famílies amb infants de 0 a 2 anys: Ajuts mensuals per a l’adquisició de productes de farmàcia i bolquers.

4.2 Cursos d’alfabetització: Adreçats a pares i mares d’alumnes de l’Escola Renaixença que vulguin millorar el català i fer amistats.

4.3 Transport municipal gratuït per a persones pensionistes. Cal tramitar la targeta municipal a recepció de l’Ajuntament. Novetat setembre 2020! 

4.4 Cursos de català per a persones que busquen feina. Novetat 2020!

4.5 Xerrades, cursos i tallers puntuals, adreçats a diferents necessitats (benestar, tallers per a dones, cursos d’integració…).

4.5 Celebració i realització d’activitats pel Dia de la Dona (8 de març)

4.6 Celebració i realització d’activitats el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI+ (28 de juny)