Atenció al públic

OFICINES MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT (Plaça Cal Figueres, 1)

Atenció al públic, registre de documents i concertar visita:
De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores. Dijous de 17.00 a 19.00 hores.
Telèfon: 93 771 21 12
E-mail: info@elshostaletsdelpierola.cat

Atenció al públic a Can Fosalba
Servei els dimarts de 10.00 a 14.00 hores al Casal Montserrat.

Serveis tècnics d’urbanisme i medi ambient
Dimarts de 9.00 a 14.00 hores i dimecres i divendres de 12.00 a 14.00 hores.

Assistenta social

Dilluns, dimarts i divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Educadora social i assistència a infants i adolescents

Divendres de 10.00 a 14.00 hores.

Servei Local d’Ocupació
Dilluns, dimecres i divendres de 9.00 a 14.00 hores.

Oficina de la Gent Gran
De dilluns a divendres de 09.00 a 18.00 hores.

Policia local

Servei de vigilants locals municipals 24 hores. Telèfon 93 771 20 49.

Deixalleria Municipal dels Hostalets de Pierola
Polígon industrial Camp de la Serra, 1
De dimarts a divendres de 16.00 a 20.00 hores i dissabtes de 10.00 a 14.00 hores.
Telèfon de concertació i recollida de voluminosos: 900 701 073