Regidories

ÀREA A: SERVEIS GENERALS 

JtriasRegidor: Jaume Trias
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
triascj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Notícies de Economia
» Calendari Fiscal
» Pressupost

NatiRegidora: Natividad Escala Salvo
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
escalans@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Policia Local

JtriasRegidor: Jaume Trias
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
triascj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

JtriasRegidor: Jaume Trias
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
triascj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Atenció Ciutadana

JRamasRegidor: Jordi Ramas Hinojosa
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
ramashj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

ÀREA B: ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

PereRegidor: Pere Sarrà Martínez
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
sarramp@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Planejament urbanístic
» Modificacions Puntuals de PG
» Deixalleria
» Buidat Fòsses sèptiques
» Deixalleria mòbil
» Depuradora
» Recollida de Voluminosos
» Recollida de Cartró Comercial

PereRegidor: Pere Sarrà Martínez
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
sarramp@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Notícies de Economia
» Calendari Fiscal
» Pressupost

JtriasRegidor: Jaume Trias
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
triascj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Planejament urbanístic
» Modificacions Puntuals de PG
» Deixalleria
» Buidat Fòsses sèptiques
» Deixalleria mòbil
» Depuradora
» Recollida de Voluminosos
» Recollida de Cartró Comercial

JRamasRegidor: Jordi Ramas Hinojosa
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
ramashj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Notícies de Economia
» Calendari Fiscal
» Pressupost

ÀREA C: SERVEIS PERSONALS

JtriasRegidor: Jaume Trias
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
triascj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Calendari Festiu
» Tràmits

CarmeRegidor: Carme Zaragoza Otón
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
zaragozac@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Objectius
» Casal de Joves
» Tràmits
» Servei PUNTET d’informació

CarmeRegidor: Carme Zaragoza Otón
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
zaragozac@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Centres educatius
» AMPA’s
» Zonificació Escolar
» Ajuts i subvencions
» Consell Escolar Municipal
» Activitats
» Formació d’adults
» Projecte Educatiu de Vila
» Entorn Educatiu
» Formació professorat
» Formació famílies
» Servei PUNTET d’informació i.
» Ensenyaments musicals

NatiRegidora: Natividad Escala Salvo
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
escalans@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Notícies de Economia
» Calendari Fiscal
» Pressupost

MartaRegidor: Marta Casas Comas
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
casascmr@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Treballadora social
» Educadora social

MartaRegidor: Marta Casas Comas
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
casascmr@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Portal de la Gent Gran

CarmeRegidor: Carme Zaragoza Otón
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
zaragozac@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Descobreix Els Hostalets de Pierola

JtriasRegidor: Jaume Trias
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
triascj@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Document de Participació Ciutadana

MartaRegidor: Marta Casas Comas
Horari d’atenció: Hores concertades
Plaça Cal Figueres 1
Telf. 93 771 21 12
casascmr@elshostalets.atotarreu.com

Continguts Relacionats

» Calendari Festiu
» CRIP
» Alberg
» Festa Major