Pla de Govern

L’1 de desembre de 2019, l’actual equip de govern va fer la presentació del PAM (Pla d’Acció Municipal) amb els principals projectes i compromisos d’aquest mandat. Tot seguit en podeu consultar la documentació exposada.