Carta de serveis

CARTES DE SERVEIS DE L’AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA I COMPLIMENT DE COMPROMISOS

Què és una carta de serveis?

Amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha elaborat un recull de cartes de serveis.
S’impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Les cartes de serveis són documents públics mitjançant els quals s’informa a la ciutadania dels serveis públics que s’ofereixen, tant d’abast intern com extern, així com, de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals.

Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Finalitat de les cartes de serveis

– Apropar l’administració a la ciutadania.
– Informar dels serveis que presta l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
– Treballar per garantir a la ciutadania el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlant el seu manteniment.

A qui van dirigides?

S’orienten a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris dels serveis municipals.

Contingut de les cartes de serveis

Totes les cartes de serveis presenten la mateixa estructura:
– La seva funcionalitat
– La seva oferta
– A qui s’adreça el servei?
– El compromís del servei
– Contacte (adreces, telèfons i horaris)
– Compliment dels compromisos

Cartes de serveis disponibles de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola:

Arxiu municipalCompliment Compromisos Arxiu
Biblio@ccésCompliment Compromisos Biblio@ccés
Oficina d’Atenció CiutadanaCompliment Compromisos OAC
Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica (CRIP)
Llar d’Infants Municipal La Granota
Carta de serveis de Turisme

Valoració dels serveis:
Podeu transmetre la vostra opinió o experiència a través dels canals establerts per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola.