Peticions, queixes i suggeriments

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola disposa de diferents canals per poder efectuar consultes, queixes, suggeriments o valorar els serveis de l’Ajuntament.
Presencialment, l’administració local disposa de dues instal·lacions:

 • Recepció de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola
  Plaça Cal Figueres, 1
  De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
  Dijous de 17.00 a 19.00 hores (d’octubre a març)
  Telèfon: 93 771 21 12
 • Oficina d’Atenció Ciutadana
  Casal Montserrat de Can Fosalba
  Els dimecres de 09.00 a 13.00 hores.
  Telèfon: 93 770 98 93

En format telemàtic/digital, l’Ajuntament disposa d’una App que conté accés a contactar segons la temàtica en l’apartat ‘Foto incidència’, des d’on s’envia una notificació a l’àrea corresponent. Una eina directa que actualment es concentra en els apartats de via pública, administrativa, porta a porta, seguretat i convivència, transport i altres. Les incidències relacionades amb els episodis de mala olor provinent de l’abocador i l’ecoparc es gestionen a través de l’app concreta Nasapp.

El registre oficial telemàtic es pot fer també a través de la seu electrònica en l’accés concret que trobareu a l’E-tram.

Per altra banda, existeix també la possibilitat de participar en els espais públics dels Plens que es fan a l’auditori Cal Figueres i, en cas de ser telemàtics, s’habilita un Whatsapp (638 10 86 13) per accedir a la sala virtual.

El contacte web i les xarxes socials també són vies per traslladar opinions, dubtes, queixes i suggeriments. L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola és actiu a Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr i disposa d’una comunitat a WhatsApp.
.

ANY 2023

Temes atesos a l’OAC

Peticions i queixes

ANY 2022
.
Temes atesos a l’OAC

Peticions i queixes


.
ANY 2021
.
Resum de les incidències de l’any 2021.