11.3 C
08781
Dimarts 20, abril, 2021

AGENDA EQUIP DE GOVERN

A continuació pots consultar quina és l’activitat prevista de l’alcaldia i
les diferents regidories de l’equip de govern amb les principals
reunions, actes i programació destacada per als pròxims dies.

Gerard Parcerisas Valls
Alcalde dels Hostalets de Pierola i regidor de Medi Ambient, Protocol i Parcs i Jardins.

20 d'abril de 2021
 • 9:00-9:30  Trobada veí

21 d'abril de 2021
 • 9:30-10:30  Trobada veïna Serra Alta

 • 10:30-11:30  Coordinació Àrea d'Emergències - Jornada 8 de maig PIF

 • 19:30-21:30  Reunió de govern

22 d'abril de 2021
 • 8:00-9:00  Coordinació brigada

 • 10:00-11:30  Trobada Assessoria Jurídica

23 d'abril de 2021
 • 9:30-10:00  Signatura Conveni Parròquia

26 d'abril de 2021
 • 8:00-9:00  Trobada Guàrdia Municipal

 • 9:30-11:30  Possible reunió Protocol Gestió d'Olors

 • 12:00-14:00  Reunió Esports, Medi Ambient, Salut

Jordi Parcerisas Valls
1a Tinença d’Alcaldia, regidor d’Urbanisme, Obres i Serveis, Parcs i jardins, Comunicació i Noves tecnologies i Hoserpi SL. Direcció i coordinació dels Serveis Territorials i membre del Consell Comarcal de l’Anoia.

20 d'abril de 2021
 • 9:00-10:00  Coordinació Urbansime

 • 11:30-12:30  Reunió amb AC i VP

21 d'abril de 2021
 • 9:30-10:30  Trobada veïna Serra Alta

 • 10:00-11:00  ALCO PREFABRICATS

 • 12:30-13:00  Trobada amb veí XA

 • 16:00-17:00  Visita veí XP

 • 17:00-18:00  POUM

 • 18:00-19:00  Comissió comptes

 • 19:30-21:30  Reunió de govern

22 d'abril de 2021
 • 8:00-9:00  Coordinació brigada

 • 10:00-11:30  Trobada Assessoria Jurídica

Gemma Fabrés Casals
2a Tinença d’Alcaldia, regidora de Festes, Joventut, Hisenda i Tradicions. Direcció i coordinació de l’Àrea de Serveis Generals.

 

20 d'abril de 2021
 • 16:00-17:30  Coordinació joventut

21 d'abril de 2021
 • 13:00-14:00  Reunió coordinació festes

 • 19:30-21:30  Reunió de govern

22 d'abril de 2021
 • 17:30-18:30  Reunió Esplai les Pífies

24 d'abril de 2021
 • 16:30-17:30  Reunió comissió de Nadal

26 d'abril de 2021
 • 18:00-19:00  Trobada urbanitzacions joventut

Irene Abad Gil
3a Tinença d’Alcaldia, regidora d’Acció social, Comunicació i Noves tecnologies, Gent Gran i Salut. Direcció i coordinació de l’Àrea de Serveis Personals i membre del Consell Comarcal de l’Anoia.

21 d'abril de 2021
 • 19:30-21:30  Reunió de govern

23 d'abril de 2021
 • 9:30-10:00  Signatura Conveni Parròquia

 • 10:00-11:00  Reunió Casal d’Avis

26 d'abril de 2021
 • 11:00-13:00  Reunió SS

 • 12:00-14:00  Reunió Esports, Medi Ambient, Salut

 • 13:00-15:00  Visita SS

Xavi Alberich Ruiz
Regidor d’Acció de Govern (governació, règim intern i personal), Urbanitzacions i Hoserpi SL.

20 d'abril de 2021
 • 17:00-18:00  Reunió veí Serra Alta

21 d'abril de 2021
 • 19:30-21:30  Reunió de govern

22 d'abril de 2021
 • 8:00-9:00  Coordinació brigada

26 d'abril de 2021
 • 8:00-9:00  Pla de Treball Responsable Brigada

 • 8:00-9:00  Trobada Guàrdia Municipal

 • 9:00-10:00  Coordinació governació

 • 10:00-13:00  Coordinació i Pla de Treball Regidories

Iolanda Gallardo Magdaleno
Regidora de Promoció Econòmica i Ocupació, Esports i Turisme.

20 d'abril de 2021
 • 17:30-19:00  Treball intern

21 d'abril de 2021
 • 17:00-18:00 

 • 18:00-19:00 

 • 19:30-21:30  Reunió de govern

22 d'abril de 2021
 • 17:30-19:00  Treball intern

 • 18:30-19:30  Models de gestió dels serveis públics a l'àmbit municipal

24 d'abril de 2021
 • 18:30-20:30  presentació llibre i conferencia

26 d'abril de 2021
 • 9:00-10:00  Coordinació ocupació

 • 12:00-14:00  Reunió Esports, Medi Ambient, Salut

Àngels Lorés Otzet
Regidora d’Atenció i Participació ciutadana, CRIP, Cultura, Ensenyament, Tradicions i Transparència.

20 d'abril de 2021
 • 17:30-18:30  Reunió amb l'entitat La Comunitat del Taulell

 • 18:30-19:30  Reunió editorial Espai Gràfic

21 d'abril de 2021
 • 8:00-9:00  Reunió amb comptabilitat

 • 18:00-19:00  Comissió de comptes

 • 19:30-21:30  Reunió de govern

23 d'abril de 2021
 • 14:00-15:00  Coordinació àrea de Cultura

 • 17:00-20:00  Parada de llibres Biblio@ccés

25 d'abril de 2021
 • 19:00-20:00  Lliurament premis Sant Jordi

26 d'abril de 2021
 • 9:30-10:30  Reunió àrea d'Ensenyament

 • 17:00-17:30  Jornada de Portes Obertes Llar d'Infants la Granota (1)

 • 17:45-18:15  Jornada de Portes Obertes Llar d'Infants La Granota (2)