Plaça vigilant d’obres

322

Procés selectiu d’una (1) plaça de vigilant d’obres i constitució d’una borsa de treball
Accés: Funcionari de carrera
Període de presentació d’instàncies: Del 18 de març al 12 d’abril de 2019.

Taxa per drets d’examen:
30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

Publicat el 12 de març
Des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola s’han aprovat les bases per a la convocatòria de selecció d’una plaça de vigilant d’obres. S’estableixen, ara, els dies per fer els tràmits inicials i presentar les propostes dels candidats i candidates interessades a ocupar aquesta plaça disponible.

Comparteix