Concessió del bar de Can Fosalba

1438

La Junta de l’Entitat de Can Fosalba ha obert el període per a la presentació de propostes per al bar situat al Casal Montserrat. La concessió es preveu per a una explotació d’un període de dos anys que començaria el pròxim mes de febrer. Les propostes es poden presentar per correu electrònic.

El bar del Casal Montserrat de Can Fosalba necessita interessats en portar-ne la gestió i, per aquest motiu, la Junta de la Entitat col·laboradora de manteniment i conservació del Sector Can Fosalba posa en coneixement als seus associats i al públic en general, la convocatòria oberta del concurs per a la concessió del Cafè-Bar del Casal Montserrat de Can Fosalba per al període 2020-2022.

Poden optar a aquest concurs totes les persones majors de 18 anys indiferentment de la
seva condició d’associat.

Les persones interessades cal que enviïn el seu projecte a l’e-mail: entidadcanfosalba20@outlook.es.

Comparteix