Plaça Operari de brigada (Llista admesos)

759

Procés selectiu d’una (1) plaça d’operari de la Brigada Municipal i constitució d’una borsa de treball. Accés: Personal laboral temporal.

Llista d’admesos provisional

 

Publicat el 30 agost

Període de presentació d’instàncies: Del 2 al 30 de setembre de 2019 (ambdós inclosos).

Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

 

Publicat el 20 d’agost

Aprovades les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la provisió d’una (1) d’una plaça d’operari de la Brigada Municipal, torn lliure i grup de titulació C2 de la plantilla de personal laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, pel sistema de concurs-oposició, mitjancant torn lliure i constitució d’una borsa de treball.

Comparteix