16 de juny. Avís d’interrupció de subministrament elèctric

976

L’empresa Endesa dóna avís d’interrupció del subministrament per treballs de manteniment a les seves instal·lacions.

Els carrers afectats són els que a continuació s’especifiquen:

Comparteix