Resolucions i decrets

A continuació podeu consultar la informació relacionada.

Any 2022:
Decrets d’alcaldia 2022

Any 2021:
Decrets 506-646
Decrets 348-433
Decrets 234-347
Decrets 86-233
Decrets 1-85