Acta Ajuts escolars 2023-24

290

Aprovació de l’atorgament amb caràcter definitiu dels ajuts -en concepte de beques
públiques individuals- als beneficiaris/àries i imports detallats en els casos que compleixen tots els requisits i totes les obligacions establerts a les bases, i es troben al corrent de pagament i que es poden consultar a continuació.

Documentació:
Anunci 1r atorgament ‘Ajudes escolarització 2023-2024’

Comparteix