Procés plaça Hoserpi

341

Plaça d’auxiliar administratiu amb caràcter de personal laboral fix de la Societat Municipal de Servies HOSERPI, SLU, Grup C2, Nivell 12, pel sistema de concurs de mèrits, mitjançant Oferta Pública d’Ocupació de l’any 2022 d’estabilització de personal temporal de la Societat Municipal de Servies HOSERPI, SLU, corresponent a la plaça SSMM02.

Documentació:
Acta procés selectiu Aux. Administratiu 13.12.2023.pdf

 

Comparteix