Ple Ordinari 30 de maig 2019

1382

Convocat per dijous 30 de maig a les 19.30 el Ple que s’havia de celebrar el dijous anterior però que, amb motiu de la campanya electoral, l’alcalde havia ajornat per aquest 30 de maig a la mateixa hora. Aquest en va ser l’Ordre del dia:

1.- Aprovació de la minuta d’actes de les sessions plenàries de 21 de març, 3 i 30 d’abril i 13 de maig de 2019.
2.- Donar compte de l’informe d’intervenció sobre el període mig de pagament a proveïdors – 1r trimestre 2019.
3.- Donar compte de l’informe d’intervenció pel compliment d’obligacions contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, modificada per l’ordre HAP/2082/2014, de 7 de novembre- Llei Orgànica 2/2012 – 1r. trimestre 2019.
4.- Donació de compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia-Presidència des del núm. 136/2019 al núm. 293/2019.
5.- Assumptes sobrevinguts.
6.- Precs i preguntes.

 

 

Decret d’ajornament del 23 de maig:

Comparteix