Ajudes escolars 2019

990

A continuació podeu consultar la relació d’ajudes que s’han atorgat en la convocatòria d’aquest 2019 pel que fa a l’alumnat menor de 25 anys a centres d’educació infantil, primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i centres universitaris, durant el curs 2019/2020.

Comparteix