Ajudes per fer reformes a casa

539

Els departaments d’Acció Social i Urbanisme de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola treballen conjuntament en el marc del «Programa d’Arranjament d’Habitatges» de la Diputació de Barcelona. Un programa que dona suport econòmic especialment destinat a persones grans o amb algun grau de discapacitat.

Aquest programa té la finalitat de promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans i de les persones amb minusvalidesa, per a garantir les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les intervencions.

La Diputació de Barcelona dona suport econòmic als municipis per a la realització de petites reformes d’adaptació funcional i per a la instal·lació d’ajudes tècniques als habitatges.

Intervencions incloses en el programa

 • Banys: afavorir l’accessibilitat i facilitar la higiene personal (substitució de banyera per plat de dutxa, tractament antilliscant de paviments, adaptació del lavabo, canvi d’aixetes, entre d’altres).
 • Cuines: intervencions orientades a millorar les condicions de seguretat i facilitar les activitats de la vida diària a la cuina (substitució de placa de gas/butà per plaques elèctriques o altres elements de cocció, tractament antilliscant de paviments, adaptació del mobiliari, canvi d’aixetes, entre d’altres).
 • De caràcter general: intervencions adreçades a realitzar adaptacions i/o  proporcionar suports en l’entorn general del domicili per facilitar la mobilitat general de la persona (ampliacions de portes, eliminació de graons, instal·lació d’ajudes tècniques, entre d’altres).
 • Actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica dels domicilis: petites intervencions que puguin complementar els arranjaments realitzats i que tinguin com a finalitat la millora energètica dels domicilis.
 • Ajudes tècniques: productes fabricats especialment per permetre o facilitar la realització de determinades accions de la vida quotidiana, de tal manera que sense el seu ús, seria impossible o molt difícil per a la persona poder-les realitzar.

Qui ho pot demanar

 • Persones de 65 anys o més, preferentment amb discapacitat, en situació de dependència o amb insuficiència de recursos econòmics.
 • Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.
 • Persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat).

Com es pot sol·licitar

La persona interessada, o bé els seus familiars, cal que demanin hora amb la Treballadora Social trucant a l’ajuntament en horari d’oficina o adreçant-se a recepció.

Documentació que cal aportar a la visita

 • DNI, passaport o NIE
 • Document acreditant els ingressos que perceben els integrants de l’immoble a reformar
 • Certificat mèdic on hi constin les patologies de la persona/es sol·licitant/s (opcional)

Termini de presentació

Aquest any el termini de presentació de les sol·licituds s’ha allargat, a conseqüència de la pandèmia, fins al 20 de novembre (inclòs). Les obres s’executaran abans del 31 de març de 2021.

Comparteix