Comissions

LES COMISSIONS INFORMATIVES

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.
Inicialment en aquest mandat se’n van crear 4:
• Comissió del POUM
• Comissió Especial de Comptes
• Comissió Especial per a la prevenció de Risc Social
• Comissió Especial del dipòsit controlat de Can Mata i Ecoparc 4.

Actualment, se n’ha creat una que abraça tot el ventall exposat anteriorment de forma general amb el nom de Comissió de Viabilitat Econòmica amb l’objectiu de trobar alternatives per equilibrar el pressupost municipal un cop tanqui el Dipòsit Controlat de Can Mata.

Aquestes comissions estan formades per tots els regidors del consistori:
Gerard Parcerisas Valls (ERC), Jordi Parcerisas Valls (Junts), Gemma Fabrés Casals (ERC), Irene Abad Gil (ERC), Xavi Alberich Ruiz (ERC), Iolanda Gallardo Magdaleno (ERC), Àngels Lorés Otzet (Junts), Daniel Vendrell Domínguez (Sumem), Carme Zaragoza Otón (Sumem), David Álvarez Florentín (Sumem) i Jordi Ramas Hinojosa (Sumem).

El calendari de convocatòria que segueix aquesta comissió és l’últim dimecres de cada mes les 18.00 a la seu de l’Ajuntament.