Comissions

LES COMISSIONS INFORMATIVES

DESCRIPCIÓ I ATRIBUCIONS
Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l’objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.
Inicialment en aquest mandat se’n van crear 4:
• Comissió del POUM
• Comissió Especial de Comptes
• Comissió Especial per a la prevenció de Risc Social
• Comissió Especial del dipòsit controlat de Can Mata i Ecoparc 4.

Actualment, se n’ha creat una que abraça tot el ventall exposat anteriorment de forma general amb el nom de Comissió de Viabilitat Econòmica amb l’objectiu de trobar alternatives per equilibrar el pressupost municipal un cop tanqui el Dipòsit Controlat de Can Mata.

COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES
Aquestes comissions estan formades per tots els regidors del consistori:
Gerard Parcerisas Valls (ERC), Jordi Parcerisas Valls (Junts), Gemma Fabrés Casals (ERC), Irene Abad Gil (ERC), Xavi Alberich Ruiz (ERC), Iolanda Gallardo Magdaleno (ERC), Àngels Lorés Otzet (Junts), Daniel Vendrell Domínguez (Sumem), Carme Zaragoza Otón (Sumem), David Álvarez Florentín (Sumem) i Jordi Ramas Hinojosa (Sumem).

CALENDARI DE TREBALL
El calendari de convocatòria que segueix aquesta comissió és l’últim dimecres de cada mes les 18.00 a la seu de l’Ajuntament.

CONVOCATÒRIES DE LES COMISSIONS DE TREBALL

ANY 2022
20221130 20221026 20221019 20220525 20220427 20220406 20220302 20220128 20200504 20200826 20200916 20200930 20201216
20210407 20210728 20210806

Documentació relacionada
Modificació Comissions Especials