Plens Municipals

El Ple Municipal de l’Ajuntament és el màxim òrgan del govern del municipi. Està integrat per tots els representants electes i el presideix l’Alcalde. Als Hostalets de Pierola el nombre de membres que componen el Ple és d’11, en proporció al nombre d’habitants.

El Ple té les competències assenyalades a l’article 22.2 de la LRBRL, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, i a l’article 52.2 i 3 de la LMRLC.

En l’actual mandat, s’estableix que les sessions ordinàries se celebren el segon dimecres  de cada dos mesos a les 19.30 hores, a la Sala de Plens situada a l’Auditori Cal Figueres i estan obertes a la participació de tothom qui vulgui intervenir un cop finalitzats els punts de l’Ordre del dia. Al llarg de l’any es convoquen altres sessions extraordinàries amb temes que, per qüestions administratives i d’urgència, no permeten esperar a la següent sessió ordinària.

ACTES PLENS MUNICIPALS
Des del 15 de gener del 2020, les sessions plenàries queden registrades en vídeo acta digital. Una eina de l’empresa Smartis que permet cercar i consultar qualsevol de les intervencions fetes públiques i que inclou accés als punts de l’ordre del dia d’una forma àgil i directe.

ACTES DIGITALS

Vídeos Plens 2020

*La part superior dreta de la pantalla de youtube mostrarà el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2020.Vídeos Plens 2019

*La part superior dreta de la pantalla de youtube mostrarà el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2019.

 

Vídeos Plens 2018

* A la part superior dreta de la pantalla de youtube hi ha el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2018.


Vídeos Plens 2017

* A la part superior dreta de la pantalla de youtube hi ha el desplegable 
amb el llistat de totes les vídeo-actes dels plens de l'any 2017.

Actes dels plens municipals any 2016
Acta ple ordinari del 21 de gener de 2016
Acta del ple extraordinari de 25 de febrer de 2016
Acta del ple extraordinari del 10 de març de 2016
Acta del ple ordinari de 31 de març de 2016

Vídeos Plens maig – desembre 2016

Actes dels plens municipals any 2015

Plens ordinaris:

Acta ple ordinari de 22 de gener de 2015
Acta ple ordinari de 19 de març de 2015
Acta ple ordinari de 21 de maig de 2015
Acta ple ordinari de 30 de juliol de 2015
Acta ple ordinari de 17 de setembre de 2015
Acta ple ordinari de 19 de novembre de 2015

Plens extraordinaris:

Acta ple extraordinari del 16 de gener 2015
Acta ple extraordinari de 30 de gener de 2015
Acta ple extraordinari de 27 de febrer de 2015
Acta ple extraordinari de 28 de abril de 2015
Acta ple extraordinari de 15 de maig de 2015
Acta ple extraordinari de 30 de juny de 2015
Acta constitució Ajuntament 3 de juliol de 2015
Acta ple extraordinari de 21 de juliol de 2015
Acta ple extraordinari de 01 de setembre de 2015

Acta ple extraordinari del 20 d’octubre de 2015

Acta ple extraordinari de 24 de novembre de 2015

Acta ple extraordinari de 3 de desembre de 2015

ANYS ANTERIORS

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007