S’obre el període per a les sol·licituds

567

Del 23 de novembre al 16 de desembre es poden presentar les sol·licituds per optar a les ajudes que atorga l’Ajuntament a estudiants del municipi dotades amb imports de 50€ a 325€. Un suport a l’escolarització dirigit a l’alumnat de fins a 25 anys (inclosos) que cursa des d’Educació Infantil a estudis universitaris o màsters.

Finalment, dimecres, comença el termini per optar als ajuts escolars per alumnes de fins a 25 anys en fase de formació (Educació Infantil, Primària, Secundària, cicles formatius, Batxillerat, estudis universitaris i màsters) que atorga, anualment, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Una ajuda per la qual se’n pot beneficiar tot l’alumnat empadronat al municipi en el marc d’una partida pressupostària que pot ajustar les quantitats de forma proporcional si la demanda supera l’import amb l’objectiu de de donar resposta a tothom que ho demani.

Les sol·licituds han d’aportar els justificants sobre les despeses en cost de llibres, dispositius informàtics i quotes de material per als qui no utilitzin llibres, rebuts mensuals i matrícula. Cal incloure les dades de l’alumne així com la documentació bancària per rebre la compensació econòmica.

El tràmit es pot fer del dimecres 23 de novembre al divendres 16 de desembre a les oficines municipals de la plaça Cal Figueres o de Can Fosalba i, telemàticament, a través de la instància genèrica de la seu electrònica adjuntant la sol·licitud, que trobareu a continuació, i els justificants. Recordem que en la presentació presencial cal portar la documentació original i des de recepció es fa el procés de còpia certificada automàticament.

Tríptic informatiu de la convocatòria:
Ajudes escolarització 2022

Formulari de sol·licitud per imprimir/escanejar:
Sol·licitud ajut escolarització 2022-23

Bases i anunci oficial de la convocatòria:
Anunci ajudes 2022-23

Comparteix