10 C
08781
Dimarts 20, abril, 2021

AGENDA D’ALCALDIA

A continuació pots consultar quina és l’activitat
prevista de l’alcalde amb les principals reunions,
actes i programació per als pròxims dies.

Gerard Parcerisas Valls
Alcalde dels Hostalets de Pierola

20 d'abril de 2021
  • 9:00-9:30  Trobada veí

21 d'abril de 2021
  • 9:30-10:30  Trobada veïna Serra Alta

  • 10:30-11:30  Coordinació Àrea d'Emergències - Jornada 8 de maig PIF

  • 19:30-21:30  Reunió de govern

22 d'abril de 2021
  • 8:00-9:00  Coordinació brigada

  • 10:00-11:30  Trobada Assessoria Jurídica

23 d'abril de 2021
  • 9:30-10:00  Signatura Conveni Parròquia

26 d'abril de 2021
  • 8:00-9:00  Trobada Guàrdia Municipal

  • 9:30-11:30  Possible reunió Protocol Gestió d'Olors

  • 12:00-14:00  Reunió Esports, Medi Ambient, Salut