Anunci desplegament Fibra Òptica

669

Aprovació de l’ampliació del Pla Desplegament d’estesa de Fibra Òptica al municipi dels Hostalets de Pierola. La Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 10 de juny de 2020, va aprovar inicialment l’ampliació del Pla de Desplegament d’estesa de fibra òptica al municipi dels Hostalets de Pierola, presentada per l’empresa Telefónica de España, SAU.

 

Comparteix