Aprovació inicial modificació del pla parcial del sector industrial ‘Mas d’en Pi’.

1261

El Ple de l’Ajuntament, reunit en data 22 de març de 2018, va adoptar, per majoria absoluta,
entre d’altres, l’acord d’”APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR INDUSTRIAL MAS D’EN PI”.

A continuació podeu consultar:

Comparteix