Aprovació inicial de les ordenances fiscals 2017

1193

El passat dijous, 27 d’octubre es va celebrar el ple extraordinari de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola per tractar, entre d’altres punts, l’aprovació provisional per a l’exercici de 2017 i següents la modificació de les Ordenances fiscals que a continuació es relacionen, així com el seu text refós.

Podeu descarregar la proposta de noves ordenances aquí.

Proposta d’ordenances fiscals per l’any 2017:

 

Proposta d’Ordenança general de subvencions:

 

Proposta d’Ordenança pel preu públic per la prestació de serveis de manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant de les urbanitzacions. 

Comparteix