Aprovació del Projecte “Substitució de l’enllumenat públic al nucli urba”

1325

Aprovació, en Junta de Govern del passat 28 de setembre de 2017 del “Projecte per la substitució de l’enllumenat públic al nucli urbà dels Hostalets de Pierola”

A continuació podeu consultar el certificat de la Secretària – Interventora de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, així com el projecte executiu.

Certificat: 

Projecte executiu:

 

Comparteix