Arranjament de la costa de Can Dalmases

621

Finalitzen les obres per arranjar el GR-5, conegut com a costa de Can Dalmases, un camí veïnal que discorre pel terme municipal de Collbató i que connecta les urbanitzacions de Serra Alta i Can Fosalba amb l’A-2 i Collbató. Els dos alcaldes i els regidors d’urbanisme i d’urbanitzacions dels Hostalets de Pierola han comprovat l’estat final del tram.

Aquesta setmana ha acabat aquesta obra que va començar divendres passat i que s’havia adjudicat a la mercantil Tecnologia de Firmes SA a través d’un concurs públic amb l’obertura de pliques el passat 4 de novembre de 2020, al qual s’hi van presentar un total de 6 empreses. El preu de l’adjudicació és de 59.834,50€, IVA inclòs.

En tractar-se d’una actuació fora de l’àmbit municipal, l’obra s’emmarca dins d’un conveni signat entre els ajuntaments dels Hostalets de Pierola i de Collbató el juny del 2019.

La motivació d’actuar fora del terme municipal ve justificada per la necessitat de millorar una connexió que és de vital importància per als veïns de Serra Alta i per una bona part dels de Can Fosalba.

L’obra s’emmarca en una memòria tècnica elaborada pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola i ha afectat un tram de 460 metres d’aquest camí públic (entre el canvi del terme i l’inici de la urbanització de Can Dalmases) que fins ara presentava una calçada molt malmesa, amb vores descalçades, fissures i trossejats que s’agreujaven amb l’erosió de l’aigua.

Els alcaldes dels Hostalets de Pierola i del Bruc, Gerard Parcerisas i Miquel Solà respectivament, i els regidors d’Urbanisme i d’Urbanitzacions, Jordi Parcerisas i Xavier Alberich, han visitat aquest dimarts el final d’aquesta actuació que s’ha fet a base de mescla bituminosa per sanejar les bases a les zones afectades amb sobreamples a les vores descalçades i la calçada més perfilada. Amb la base reparada, l’obra finalitzava amb una nova capa de rodadura amb àrid granític i mescla bituminosa de 5 cm de gruix.

 

Comparteix