Autoritzacions a menors per viatjar

1099

Informem que des del passat 1 de setembre els menors de 18 anys necessiten autorització paterna per viatjar a l’estranger sense l’acompanyament de pares o representant legal i que el tràmit es pot sol·licitar també a l’Ajuntament. 

Des d’aquest mes de setembre, els menors de 18 anys que viatgin a l’estranger sols o acompanyats d’una persona que no sigui el seu representant legal necessitaran disposar d’una declaració signada de permís de viatge, a més del DNI o passaport, llibre de família per acreditar la filiació i pàtria potestat del menor.

Aquest document pot obtenir-se a les dependències de la Policia Nacional, Guàrdia Civil, jutjats, notaries i, també, ajuntaments.

En el cas dels menors que resideixen a l’estranger podran acudir a les autoritats consulars.

Comparteix