Bar piscina 2021

645

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola fa pública la licitació d’una concessió demanial per a l’ús i explotació del bar situat en el recinte de la piscina municipal per a la temporada d’estiu d’aquest any i prorrogable a dues temporades més. Consulteu l’anunci i els plecs de clàusules administratives i tècniques tot seguit.

Comparteix