4 places vigilant municipal (Acta definitiva)

4938

Acta de constitució del tribunal qualificador i valoració de la selecció per a cobrir quatre (4) places de vigilant municipal. A continuació podeu consultar-ne la darrera documentació:

 

Publicacions anteriors:

 

Publicat l’1 de març de 2019

A continuació podeu consultar la documentació en referència a l’anunci:
Procés selectiu de quatre (4) places de vigilant municipal i constitució d’una borsa de treball.
Accés: Funcionari de carrera
Període de presentació d’instàncies: De l’11 de març al 5 d’abril de 2019
Taxa per drets d’examen: 30,00 €. Import bonificat de 15,00 € per a membres de famílies nombroses o monoparentals.

Publicat 1 de març
Des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola s’han aprovat les bases per a la convocatòria de selecció de places vacants de vigilant municipal. S’estableixen, ara, els dies per fer els tràmits inicials i presentar les propostes dels candidats i candidates interessades a ocupar alguna de les quatre places disponibles.
Podeu consultar les bases a continuació:

 

Comparteix