Bases de la convocatòria d’un procés de selecció per un/a educador/a a la Llar d’Infants

3511

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS SELECTIU PER COBRIR AMB CARÀCTER TEMPORAL EL LLOC D’EDUCADORA DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DELS HOSTALETS DE PIEROLA.

OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA

És objecte de la present convocatòria la provisió com a personal laboral temporal, mitjançant el sistema d’accés al torn lliure i a través del procediment de selecció de concurs oposició el lloc de treball d’aquest Ajuntament, pertanyent a l’escala d’administració especial, educadora de la llar d’infants, grup C1. A jornada de dilluns a divendres de trenta-sis hores i mitja setmanals.

Pots descarregar el document de les bases aquí.

 

Comparteix