Bases reguladores i convocatòria per a la concessió d’ajuts per alumnes de l’Escola de Música Cal Figueres

1548

L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació d’ajuts econòmics, mitjançant beques individuals, destinats als alumnes de l’Aula de Música Cal Figueres, per facilitar la realització dels estudis musicals.

L’ajut que es concedeix  estarà destinat a disminuir les quotes que paguen les famílies en concepte d’escolarització.

Podeu descarregar-vos les bases i la convocatòria aquí.

Comparteix