Plaça vigilant d’obres (Acta constitució tribunal)

3086

Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una (1) plaça de vigilant d’obres i constitució d’una borsa de treball, mitjançant oposició lliure.

Publicat anteriorment:

Procés selectiu d’una (1) plaça de vigilant d’obres i constitució d’una borsa de treball
Accés: Funcionari de carrera
Període de presentació d’instàncies: Del 18 de març al 12 d’abril de 2019.

Publicat el 12 de març
Des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola s’han aprovat les bases per a la convocatòria de selecció d’una plaça de vigilant d’obres. S’estableixen, ara, els dies per fer els tràmits inicials i presentar les propostes dels candidats i candidates interessades a ocupar aquesta plaça disponible.

Comparteix