Convocatòria d’ajuts escolars

3020

Del 2 al 27 de novembre es poden presentar les sol·licituds per optar a les beques que atorga l’Ajuntament dels Hostalets entre estudiants del municipi i que van dels 50 als 325€. Es tracta d’unes ajudes per a l’escolarització que, enguany, es concedeixen a l’alumnat de fins a 25 anys (inclosos) i que cursen d’Educació Infantil a estudis universitaris o màsters.

Últims dies per respondre a la convocatòria dels ajuts escolars per alumnes fins a 25 anys en fase de formació (Educació Infantil, Primària, Secundària, cicles formatius, Batxillerat, estudis universitaris i màsters) que atorga l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Se’n pot beneficiar tot l’alumnat empadronat al municipi en el marc d’una partida pressupostària que pot reduir les quantitats de forma proporcional si la demanda supera l’import.

Les sol·licituds han d’aportar els justificants sobre les despeses en cost de llibres, dispositius informàtics i quotes de material per als qui no utilitzin llibres, rebuts mensuals i matrícula. Cal incloure les dades de l’alumne així com la documentació bancària per rebre la compensació econòmica.

El tràmit es pot fer fins al 27 de novembre a les oficines municipals o, telemàticament, a través de la instància genèrica de la seu electrònica adjuntant la sol·licitud, que trobareu a continuació, i els justificants. Consulteu-ne també les bases tot seguit.
.

.

Comparteix