Calendari fiscal

A continuació podeu consultar el Decret d’alcaldia que inclou el calendari fiscal vigent. Recordem que la gestió dels pagaments es fan a través de l’Organisme de Gestió Tributària i que l’oficina més propera està al carrer de la Plaça número 23 de Piera i al 93 472 92 23.

CALENDARI FISCAL 2024
Impost sobre béns immobles urbans: No domiciliat Del 2 de maig al 5 de juliol
Impost sobre béns immobles urbans: 1a fracció (domiciliat) 2 de maig
Impost sobre béns immobles urbans: 2a fracció (domiciliat) 1 d’octubre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Del 2 d’abril al 5 de juny
Taxa per gestió de residus domèstics: Del 2 de maig al 5 de juliol
Taxa per gestió de residus comercials: Del 2 de maig al 5 de juliol
Taxa per entrada de vehicles (guals): Del 2 de maig al 5 de juliol
Impost sobre béns immobles rústics: Del 2 de setembre al 4 de novembre
Impost sobre béns rústics construïts: Del 2 de setembre al 4 de novembre
Impost sobre activitats econòmiques: Del 16 de setembre al 18 de novembre
Taxa per manteniment de cementiri municipal: Del 20 de setembre al 20 de novembre

Documentació relacionada:
Decret Alcaldia Calendari Fiscal 2024