Calendari fiscal

A continuació podeu consultar el Decret d’alcaldia que inclou el calendari fiscal vigent. Recordem que la gestió dels pagaments es fan a través de l’Organisme de Gestió Tributària i que l’oficina més propera està al carrer de la Plaça número 23 de Piera i al 93 472 92 23.

CALENDARI FISCAL 2023
Impost sobre béns immobles urbans  (no domiciliat): Del 2 de maig al 5 de juliol
Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció (domiciliat): 2 de maig
Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció(domiciliat): 2 d’octubre
Impost sobre vehicles de tracció mecànica: Del 3 d’abril al 6 de juny
Taxa per gestió de residus domèstics: Del 2 de maig al 5 de juliol
Taxa per gestió de residus comercials: Del 2 de maig al 5 de juliol
Taxa per entrada de vehicles – guals: Del 2 de maig al 5 de juliol
Impost sobre béns immobles rústics: De l’1 de setembre al 3 de novembre
Impost sobre béns rústics construïts: De l’1 de setembre al 3 de novembre
Impost sobre activitats econòmiques: Del 15 de setembre al 15 de novembre
Taxa per manteniment de cementiri municipal: Del 20 de setembre al 20 de novembre