Calendari fiscal per aquest any

1637

A poques setmanes d’iniciar els terminis en alguns dels impostos, des de l’àrea d’Hisenda es fa públic el calendari fiscal d’aquest 2021 amb l’objectiu de transmetre la informació a la població. El cobrament es tramita a través de l’ORGT i els terminis comencen el mes de maig en taxes tan comunes com l’IBI i els escombraries.

A continuació podeu consultar el calendari fiscal d’aquest 2021.

 • Impost sobre béns immobles urbans (no domiciliat): Del 3 de maig al 5 de juliol
 • Impost sobre béns immobles urbans – 1a fracció (domiciliat): 3 de maig
  Impost sobre béns immobles urbans – 2a fracció (domiciliat): 1 d’octubre
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica: De l’1 d’abril al 4 de juny
 • Taxa per gestió de residus domèstics: Del 3 de maig al 5 de juliol
 • Taxa per gestió de residus comercials: Del 3 de maig al 5 de juliol
 • Taxa per entrada de vehicles (guals): Del 3 de maig al 5 de juliol
 • Impost sobre béns immobles rústics: De l’1 de setembre al 5 de novembre
 • Impost sobre béns rústics construïts: De l’1 de setembre al 5 de novembre
 • Impost sobre activitats econòmiques: Del 16 de setembre al 16 de novembre
Anunci Calendari Fiscal 2021.pdf
Comparteix