Comunicat Institut Escola

1328

En referència a les informacions sobre l’expedient disciplinari que el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha obert a la directora de l’Institut Escola Renaixença, des del consistori dels Hostalets de Pierola es comunica el següent:

Que l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola no té cap relació amb aquest expedient, sinó que es tracta, únicament i exclusivament, d’una decisió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vinculada amb el desenvolupament de les funcions pròpies que té encomanades la direcció de l’Institut Escola, tenint en compte la relació laboral i de dependència jeràrquica de la directora de l’Institut Escola amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, s’informa que des de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola sempre s’han dut a terme les tasques de suport a l’escola d’acord amb la normativa que ens és d’aplicació, com també ho fa amb tota la resta d’entitats i associacions del municipi.

Equip de govern

Comparteix