Conveni amb la Generalitat de Catalunya i l’ICP per la paleontologia als Hostalets

1336

Mitjançant el nou conveni, el CRIP esdevé la institució fonamental per divulgar la riquesa paleontològica del territori.

El passat dijous, 18 d’octubre, es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola -mitjançant el CRIP (Centre de Restauració i Interpretació Paleontològica)- i l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, institució que compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, com a patrons.

Els objectius

El conveni estableix els termes relacionats amb la protecció, recuperació, preservació i difusió dels coneixements del ric patrimoni paleontològic dels jaciments de vertebrats miocens de la zona dels Hostalets de Pierola i, més en concret, dels jaciments relacionats amb el dipòsit controlat de Can Mata i l’Ecoparc. Les parts es comprometen a realitzar, conjuntament, les intervencions paleontològiques en la zona d’afloraments miocens dels Hostalets de Pierola.

També serà objecte central del CRIP difondre i posar en valor les restes fòssils procedents del seu municipi i àrees adjacents, així com el coneixement que se’n deriva del seu estudi, a partir de les dades científiques proporcionades per l’ICP. D’aquesta manera, el CRIP es referma en la seva funció divulgativa a l’hora de fer valdre en el territori la riquesa i excepcionalitat d’aquest patrimoni paleontològic i d’actuar com a element dinamitzador de l’economia local i estímul pel turisme cultural de la Catalunya Central.

Feines que desenvoluparà el CRIP

D’altra banda, segons els punts congeniats, es duran a terme en les instal·lacions del CRIP les tasques de preparació i restauració de restes paleontològiques, així com les tasques complementàries de rentat de nivells i triatge de microfauna, sota la direcció científica de l’ICP. També s’utilitzarà, en els casos que es cregui convenient, les instal·lacions del CRIP com a dipòsit provisional per a l’estudi de les restes recuperades.

Comparteix