Convocatòria del concurs per la gestió de les instal·lacions de la piscina municipal

1152

Convocatòria del concurs per procediment obert per a l`adjudicació de la contractació de la gestió de les instal·lacions de la piscina municipal, condicionat a l`aprovació definitiva del Plec de Clàusules Econòmico-Administratives particulars de conformitat amb les dades següents, que podeu visualitzar i descarregar:

Anunci del concurs:

Plec de clàusules econòmica-administratives:

Comparteix