Convocatòria de Ple Extraordinari el dijous, 18 d’octubre

787

Convocatòria de Sessió de ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, pel dijous, 18 d’octubre de 2018 a les 19.30h a celebrar a la sala de plens. 

Ordre del dia:

1.-  Modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a l`exercici 2018.

2.- Aprovació de la redacció del text sobre els ajuts del Fons Social d’aplicació al personal funcionari i laboral de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, per a l’exercici 2018.

Podeu visualitzar i descarregar decret de convocatòria a continuació:

Comparteix