Convocatòria d’una plaça d’educador/a a la llar d’infants. Llista d’Aptes

1197

Llista dels aspirants aptes i no aptes després de les proves de llengua catalana, llengua castellana i psicotècnic.

Podeu descarregar el document aquí.

Podeu llegir el document a continuació:

Comparteix