Convocatòria d’una plaça d’educador/a a la llar d’infants. Llista provisional de persones admeses i excloses

1350

Convocatòria per una plaça d’educador/a de la llar d’nfants municipal amb caràcter temporal en la plantilla de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Les persones aspirants disposaran de 2 dies hàbils per presentar les esmenes d’errades.

Transcorregut el termini indicat es publicarà la llista definitiva de les persones aspirants admeses i excloses.

La data previsible de l’exàmen és el dilluns, 29 d’agost. Es confirmarà aquesta data en la publicació de la llista definitiva.

Us podeu descarregar la llista provisional de persones admeses i excloses aquí.

Llista provisional de persones admeses i excloses:

 

 

 

 

 

Comparteix