Convocatòria de Ple Extraordinari el dijous, 30 de juny

1398

Es CONVOCA sessió del Ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola, amb caràcter extraordinari, per al dijous, dia 30 de juny de 2016, a les 19:30 hores de la tarda, a celebrar a la Sala de Plens, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard.

ORDRE DEL DIA:  

1.- Resolució de l’al·legació formulada per l’Ajuntament de Masquefa sobre la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic als àmbits: PAU I, J-6-I “CAMP DE LA SERRA 2” I SECTOR IPIER

Podeu descarregar el decret aquí

Comparteix