Crema de restes vegetals

351

L’Ajuntament dels Hostalets de Pierola recorda que fins al 14 de març de 2024 s’ha de comunicar qualsevol tipus de foc en l’àmbit privat, així com qualsevol mena de crema de vegetació agrària en microexplotacions o petites explotacions agràries prop de terrenys forestals i en la franja de 500 metres al voltant de terreny forestal (cal tenir tramitada la DUN-declaració agrària).

Durant tot l’any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals per explotacions que estan obligades a gestionar com a residu el material vegetal generat. Excepcionalment, l’òrgan competent pot donar permisos per cremar restes silvícoles (forestals) amb l’objecte de prevenir incendis forestals.

A continuació es pot accedir al tràmit de «comunicació de foc d’esbarjo o cremes de vegetació agrícola» al través de l’enllaç de la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

>> Tràmit comunicació de crema

Pel que fa a la gestió de restes vegetals, els veïns disposen també de les següents alternatives:

  • En el cas d’aquells residus vegetals tous i no llenyosos – com gespa, fulles o flors seques – es poden dipositar en el sac homologat i deixant-lo al costat del cubell de la fracció d’orgànica.
  • En el cas de residus llenyosos es poden traslladar a la deixalleria municipal, o bé utilitzar-los per a la llar de foc o barbacoa d’esbarjo.
  • També es poden contractar serveis privats especialitzats en la recollida i gestió dels residus vegetals.
Comparteix