Actuació al Dipòsit Controlat

794

L’empresa que gestiona l’abocador informa que des d’aquest dimecres 9 d’agost treballa en dues actuacions: l’acumulació de residus sobre l’antic vas de Can Mata I i les obres de clausura corresponents al 2023. L’equip de manteniment treballa per tal que no hi hagi molèsties però no es descarta algun episodi d’increment de mala olor puntual. 

El passat divendres 4 d’agost, «Prezero Gestión de Residuos SA» informava de l’inici de les actuacions que comencen aquest dimecres amb l’acumulació temporal de residus sobre l’antic vas de Can Mata I i les obres de clausures corresponents al 2023.

Respecte a l’acumulació temporal (dit tècnicament ‘acopi’), l’empresa disposa dels permisos de l’Agència de Residus de Catalunya i ja comencen depositar residus aquest dimecres 9 d’agost. Això implica únicament un canvi d’ubicació del front d’explotació, per tant, no hauria de suposar cap increment de les incidències d’olors durant la seva operació. A més, el pla d’explotació d’aquesta actuació està dissenyat per reduir-ne l’impacte visual. Tot i això, l’empresa no descarta que es pugui haver episodis puntuals de  mala olor, especialment les primeres setmanes en les quals es farà l’obertura de la zona d’abocament.

En funció de com avancin els tràmits associats a l’ampliació, l’amuntegament estarà actiu, com a màxim, fins al mes de març. Els treballs s’executaran en 4 fases, per minimitzar el número de pous a desconnectar, mentre que l’explotació es farà de sud cap a nord, per tal d’evitar-ne també l’impacte visual.

Per altra banda, la setmana passada van començar les obres de clausura de 6 hectàrees dels talussos sud i oest de Can Mata I. Tot i que l’acció de clausura suposa una millora notable en la reducció de les emissions difoses, durant l’execució dels treballs s’han de desconnectar parcialment el sistema de control de la gasificació. Com altres vegades, l’empresa ha dissenyat un sistema provisional d’eliminació del gas a la zona afectada. Malgrat això, també pot produir-se algun episodi puntual de mala olor. Aquestes obres s’allargaran fins al mes de desembre.

En aquest sentit, l’equip del Dipòsit Controlat comunica que treballa acuradament per reduir les possibles molèsties que generin aquesta activitat, tot i que no descarta algun increment puntual de pudor. En funció de com avancin les tasques en les dues actuacions i, si cal, s’aplicaran mesures correctores addicionals per tal de mitigar-ne l’impacte.

Documentació relacionada:
Pla Etapes DC Can Mata
Permís Agència Residus Catalunya

Comparteix