Desplegament de la fibra òptica al nucli urbà

301

La xarxa desplegada el 2018 entre la Generalitat i la Diputació fins a Can Soteras s’amplia, ara, per dins el nucli urbà. Aquesta actuació permetrà guanyar capacitat i velocitat en la connexió ja que la gestió s’obrirà a nous operadors, la qual cosa generarà competència i una conseqüent millora en la qualitat del servei.

A finals del 2018, el desplegament de fibra òptica soterrada va arribar a l’entrada dels Hostalets de Pierola en el marc d’una operació conjunta entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, formalitzada pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, i l’aleshores president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells.

El pacte implicava a les dues administracions, l’una en instal·lar el cable de fibra òptica i assumir el manteniment, i l’altra en cedir totes les carreteres la seva titularitat, com la BV-2243 (Carretera Piera- Els Hostalets), per incorporar dins de la cuneta de formigó la infraestructura per a la fibra òptica aprofitant projectes de conservació i millora de la seguretat en les carreteres. L’actuació s’identifica fàcilment amb una línia color blau gravada a la superfície.

Dins la xarxa soterrada als vorals de les carreteres s’hi va executar una secció de 4 tri-tubs de 20 mm. Als extrems s’hi van preveure la instal·lació d’arquetes per enllaçar la xarxa fins a les entrades dels nuclis i, d’aquests, fins als habitatges i empreses de la població.

La primera fase de desplegament de fibra òptica, iniciada ara fa dos anys, va acabar portant la fibra òptica a 56 municipis de la demarcació de Barcelona amb una inversió global de 18,9 milions d’euros. A l’Anoia, els treballs han anat des de l’eix troncal de la C-25, resseguint les carreteres locals de titularitat de la Diputació de les poblacions beneficiàries, com els Hostalets de Pierola.

Desplegament dins del nucli

El passat mes de gener, el regidor d’Urbanisme i d’Obres i Serveis, Jordi Parcerisas, va signar la llicència d’obres que va presentar la companyia encarregada de prolongar la xarxa bàsica que ha de conduir la fibra òptica des de l’entrada de la població fins a l’Ajuntament, a través de l’Avinguda dels Hostalets de Pierola, el carrer Sant Antoni i el carrer Isidre Vallès.

L’execució de l’obra estava prevista pels volts de Setmana Santa, però la crisi de la Covid-19 ha demorat el seu inici fins al 18 de maig. Durant aquesta setmana s’han efectuats els marcatges sobre la calçada afectada.

Caldrà obrir els laterals dels carrers afectats amb una radial, excavar una rasa d’uns 30 centímetres, soterrar el tub de fibra, formigonar de nou i senyalitzar. El projecte preveu instal·lar diversos nodes de connexió que permetran portar la fibra als usuaris a través de múltiples operadors, els quals hauran de sol·licitar un PDI (punt d’interconnexió) a l’Ajuntament.

Un cop finalitzada aquesta fase, els usuaris que vulguin connectar-se a la fibra òptica de gran velocitat s’hauran de dirigir al seu operador que és qui, en última instància, podrà garantir el servei.

Cal recordar que actualment un sol operador ofereix fibra òptica al nostre municipi i amb unes prestacions que no sempre resulten del tot eficaces. Aquest projecte preveu, precisament, acostar la fibra en zones on no hi arribava o bé, com en el cas dels Hostalets de Pierola, donar llicència a altres companyies per explotar-ne el servei i, per tant, fomentar la competència i la millora de prestacions.

Avantatges funcionals de la fibra òptica

La fibra òptica és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable per als ciutadans, els avantatges són especialment rellevants, ja que permeten apropar serveis públics mitjançant l’administració electrònica, afavorir la competitivitat i l’atractiu del territori per a la implantació d’activitats econòmiques, millorar l’eficiència dels serveis i recursos públics, a més de poder desenvolupar nous serveis públics de base tecnològica, especialment en àmbits com l’educació, la sanitat o la participació ciutadana, entre d’altres.

Soterrar la fibra és un sistema de distribució dels senyals de telecomunicació molt fiable, de molt altes prestacions, i poc o gens afectat per les condicions ambientals i meteorològiques externes. A més a més és respectuós amb el medi ambient i presenta un risc d’obsolescència molt baix durant la pròxima dècada.

La instal·lació de cablejat de fibra òptica a la xarxa de carreteres també suposa importants avantatges funcionals per aconseguir smart roads. Així, la fibra pot servir per donar informació rellevant per la gestió de la carretera, com ara donar informació variable als usuaris, calcular a temps real l’IMD (Intensitat Mitjana Diària) de vehicles en un punt determinat, o possibilitar la instal·lació de càmeres de control del trànsit i d’estacions meteorològiques.

La fibra de gran velocitat i capacitat que arribarà als Hostalets de Pierola és una aposta de futur atès que permetrà nodrir els repetidors necessaris pel desplegament de la cobertura 5G per a mòbils i dispositius amb targeta de dades.

Comparteix